Programma Caring Community Festival


Scroll naar beneden voor de verschillende programma onderdelen, of klik op de bijbehorende stage, en vind daar de zoom link van de sessie die je wilt volgen.

Programma

STAGE A

24 maart 2021

Gemeente amsterdam

Opening GGZ Vriendelijke Gemeente 

De opening zal worden verzorgd door Artie van Tuijn (oud bestuurder RIBW alliantie) in gesprek met Erik Dannenberg (Divosa) over wat een ‘Caring Community’ kan bijdragen aan psychische gezondheid. Wat er goed gaat en waar het knelt en hoe de bouwstenen uit het advies Beschermd wonen naar een beschermd thuis (2015) hierin een cruciale bijdrage leveren.

Tijd: 24 maart 12:00 – 13:00

Sprekers: Artie van Tuijn & Erik Dannenberg

 

Herstellen doe jezelf, maar niet alleen 

Een interactieve workshop om ervaringen uit te wisselen hoe naasten zo goed mogelijk de persoon in herstel kan steunen  bij het herstelproces? Hoe betrek  je naasten bij je herstelproces? Welke handvatten zijn er nodig? 

Tijd: 24 maart 12:30 – 13:30

Sprekers: Henk-Willem Klaassen (Naastenadviseur bij HVO Querido) in gesprek met aanwezigen bij workshop 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ilse Jagtenberg via: ilsejagtenberg@kringwijs.nl

De Kraaipan Oase, woonvoorziening in zelfbeheer voor volwassenen met een ernstige psychische aandoening 

Bewoners en andere betrokkenen vertellen over de Kraaipan Oase, een woonvoorziening met 35 woningen en een gemeenschappelijke ruimte (community) in zelfbeheer bij bewoners en familie waar 35 bewoners met een ernstige psychische aandoening wonen die samen werken aan hun herste

Tijd: 24 maart 14:00 – 14:30

Sprekers:

  • Een aantal bewoners 
  • Mirjam van Dootingh, moeder van 1 van de bewoners en voorzitter van het bestuur 
  • Manja Kramp, coördinerend persoonlijk begeleider  

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ilse Jagtenberg via: ilsejagtenberg@kringwijs.nl

Mental Health First Aid (MHFA) 

Webinar over de cursus MHFA (Mental Health First Aid). Je maakt kennis met de cursus MHFA, een 12 uur durende cursus. In de cursus leer je psychische problemen te herkennen; wat zijn signalen? Hoe te handelen; hoe kun je eerste hulp bieden? 

Tijd: 24 maart 14:30 – 15:00

Sprekers: Rian van Erp, coördinator en trainer MHFA Amsterdam

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ilse Jagtenberg via: ilsejagtenberg@kringwijs.nl

Meditatie om festival fit te blijven 

Kom tot rust met de online meditatie van Timon K. Sluit je ogen en laat je meenemen in het verhaal.

Tijd: 24 maart 2 minuten

Sprekers: Timon K.

Beter met Kunst 

Galerie Beeldend Gesproken is dé plek waar professionele kunstenaars met psychische gezondheidsproblemen een podium vinden om hun werk aan de man te brengen. Er wordt een interactieve presentatie gegeven, genaamd Beter met kunst.

Tijd: 24 maart 15:00 – 15:30

Sprekers: Esther Vossen 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ilse Jagtenberg via: ilsejagtenberg@kringwijs.nl

Een kijkje bij Eiwerk, de kracht van muziek 

Eiwerk is een bijzonder muziekcentrum in Amsterdam Oost, tegenover de oude Bijlmerbajes waar nu een heel nieuw dorp gebouwd wordt. De studio’s van Eiwerk zijn gevestigd in het Ei-Complex, een broedplaats waar muziek gemaakt wordt door en voor mensen met psychiatrische en sociale kwetsbaarheden. Mensen met talent en mensen met een verhaal. 

 

Er wordt serieus gewerkt aan muzikale producties, eigen songs, maar ook covers. Er zijn instrumentlessen en band sessies, DJ workshops, digitale cursussen, podcast masterclasses en nog veel meer audiovisuele lessen. Deelnemers werken aan persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden en daarmee aan kennis, vertrouwen, weerbaarheid, trots en positieve participatie in groepen en met lotgenoten. Iets wat mensen ontzettend hard nodig hebben (zeker in deze lastige en vaak eenzame corona tijden), maar wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Tijdens de week van de Psychiatrie neemt Eiwerk deel aan diverse online meetings en samenkomsten. We geven een ‘kijkje bij Eiwerk’ met muziek, verhalen en er is natuurlijk ruimte voor vragen en kennisdeling…  

Tijd: 24 maart 16:00 – 16:45

Sprekers: Daan Bonnier en muzikanten Eiwerk

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ilse Jagtenberg via: ilsejagtenberg@kringwijs.nl

Hoezo Kwetsbaar?!?! 

Hoe krijgt een gezin wat het nodig heeft als een of meerdere leden van het gezin leven met een psychische aandoening of  een LVB.  

Tijd: 24 maart 16:45 – 17:30

Sprekers: Annette da Graça en gasten

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ilse Jagtenberg via: ilsejagtenberg@kringwijs.nl

Meditatie om festival fit te blijven 

Kom tot rust met de online meditatie van Timon K. Sluit je ogen en laat je meenemen in het verhaal.

Tijd: 24 maart 2 minuten

Sprekers: Timon K.

InsideOut 2018-2021: Een beeldende kunstproject over de binnenwereld van Baukje Spaltro

De film InsideOut Panorama – the legacy wordt getoond. Dit gaat over het beeldende kunst project InsideOut van Baukje Spaltro, gestart tijdens voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, en in opdracht van Stichting Panorama Frysland-Franeker 2018. Het kunstwerk is een geschilderd landschap van stemmingen van 40 meter omtrek. Gerealiseerd met een community van ca. 200 (ex) psychiatrische cliënten in heel Friesland.

Tijd: 24 maart 18:20 – 19:00

Sprekers: Baukje Spaltro 

Film is gemaakt door Inge Willems

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ilse Jagtenberg via: ilsejagtenberg@kringwijs.nl

Gouden Mannen, verhalen van mannen over hun reis naar verbinding met zichzelf en de wereld 

Gouden Mannen, verhalen van mannen over hun reis naar verbinding met zichzelf en de wereld 

Tijd: 24 maart 19:00 – 20:00

Sprekers: Ilse Jagtenberg, Magdy Khalil, Erik Bout, Fleur te Nuijl, Mustafa Bardakci, Modey Mercera en Adry 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ilse Jagtenberg via: ilsejagtenberg@kringwijs.nl

Rustgevende meditatie 

Kom tot rust met de online meditatie van Timon K. Sluit je ogen en laat je meenemen in het verhaal.

Tijd: 24 maart 2 minuten

Sprekers: Timon K.

Movisie

STAGE B

24 maart 2021

Movisie

Thuis in de buurt

De omslag van beschermd wonen naar beschermd thuis is in volle gang. Dit kanaal zoomed in op hoe we samen kunnen werken aan een thuisgevoel in de buurt voor iedereen. Wat is daarvoor nodig? Hoe werk je aan de-stigmatisering en participatie in brede zin? Hoor hier alles over de ontwikkeling van een welkome wijk, de weg naar werk en hoe je vanuit verschillende domeinen kunt samenwerken aan een thuis voor iedereen.  

Opening GGZ Vriendelijke Gemeente 

De opening zal worden verzorgd door Artie van Tuijn (oud bestuurder RIBW alliantie) in gesprek met Erik Dannenberg (Divosa) over wat een ‘Caring Community’ kan bijdragen aan psychische gezondheid. Wat er goed gaat en waar het knelt en hoe de bouwstenen uit het advies Beschermd wonen naar een beschermd thuis (2015) hierin een cruciale bijdrage leveren.

Tijd: 24 maart 12:00 – 13:00

Sprekers: Artie van Tuijn & Erik Dannenberg

De-stigmatisering in de buurt

Iedereen wil een veilige thuissituatie. Destigmatisering draagt daar aan bij. Hoe werkt dat en wat kun jij daaraan doen, vanuit jouw rol als gemeenteambtenaar, buurtbewoner, hulpverlener of als bewoner met een psychische kwetsbaarheid? Samen Sterk zonder Stigma en Movisie delen hun ervaringen in gemeentes.

Tijd: 24 maart 13:00 – 14:30

Sprekers: Margit van der Meulen & Thomas Pruijsen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christine Kuiper (Movisie) via: c.kuiper@movisie.nl

De drempel over in de buurt: participatie en herstel 

De drempel over beschrijft 14 initiatieven die mensen met een GGZachtergrond en dak- en thuislozen begeleiden naar meer participatie. Samen met verschillende initiatieven, waaronder de Voedseltuin, laten we zien hoe je in een buurt kan werken aan inclusie van iedereen en wat gemeenten daarin kunnen betekenen. 

Tijd: 24 maart 14:30 – 15:45

Sprekers: Ellen van Elswijk& Tineke van der Burg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Backus (Markieza) via: rene@markieza.org 

Krachten bundelen in de buurt 

Hoe werk je domeinoverstijgend samen aan inclusie in de buurt? In deze sessie gaan we in gesprek met het project ‘Bijspringen en Versterken in de Amstelveense wijk Bankras/Kostverloren’. In dit project in de werken zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporatie Eigen Haard en gemeente Amstelveen gezamenlijk aan de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor mensen met psychische en/of lichamelijke beperking zodat iedereen zo gewoon mogelijk kan wonen en meedoen in de buurt. 

Tijd: 24 maart 15:45 – 17:00

Sprekers: Christine Kuiper, Susan van Klaveren & Joke van der Meulen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Backus (Markieza) via: rene@markieza.org 

Hoe denken clienten MO en BW over uitstroom en kleinere gemeenten?

Sinds 2018 volgt deze universiteit samen met ervaringsdeskundige onderzoekers clienten en professionals bij de ontwikkeling van ambulantisering (uitstroom) en regionalisering (naar alle i.p.v. voormalige centrumgemeenten) van MO en BW. Clienten stellen voorwaarden bij de voorbereiding op en continuiteit van begeleiding na uitstroom. Meer woningen zijn beschikbaar voor uitstroom en meer uistroommogelijkheden zijn bekend wanneer beter wordt samengewerkt tussen huisvesters en begeleiding/ behandeling. Innovatieve mogelijkheden zijn nog te weinig bekend zoals het belang van begeleiding bij netwerk (RACT), Housing First, (betaald) werk. Onderzoek in de regio’s Utrecht, Den Haag, Haarlem, Purmerend, Hilversum, Den Bosch en Rotterdam.

Tijd: 24 maart 17:30 – 18:30

Sprekers: Dr. Nienke Boesveldt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nienke Boesveldt via: n.f.boesveldt@uva.nl

STAGE C

24 maart 2021

Gemeente Eindhoven

Opening GGZ Vriendelijke Gemeente

De opening zal worden verzorgd door Artie van Tuijn (oud bestuurder RIBW alliantie) in gesprek met Erik Dannenberg (Divosa) over wat een ‘Caring Community’ kan bijdragen aan psychische gezondheid. Wat er goed gaat en waar het knelt en hoe de bouwstenen uit het advies Beschermd wonen naar een beschermd thuis (2015) hierin een cruciale bijdrage leveren.

Tijd: 24 maart 12:00 – 13:00

Sprekers: Artie van Tuijn & Erik Dannenberg

Markieza: herstel ondersteunende aanpak naar werk

8 deelnemers met een psychische kwetsbaarheid en een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn gestart in een pilottraject naar werk.

Bij deze pilot is gekozen voor een herstel ondersteunende aanpak. De resultaten zijn verrassend; zowel op individueel als op organisatieniveau.

Wij presenteren de aanpak, de resultaten en het vervolg.

Tijd: 24 maart 14:00 – 15:00

Sprekers: Roland van den Nieuwenhuijzen, Hoofdopleider Herstel- en Ervaringsdeskundigheid bij Markieza, Rob Franssen, Intake coach bij Ergon Participatiebedrijf, Eindhoven, René Backus, Directeur bij Markieza.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Backus (Markieza) via: rene@markieza.org 

GGzE: peer supported open dialogue

Peer supported Open Dialogue. Peer Supported Open Dialogue is een behandelvorm waarin de cliënt samen met zijn persoonlijke netwerk en evt. professionele hulpverleners aan eigen hulpvragen werkt. Centraal staat daarin het verhaal van een ieder die betrokken. Het is een behandelvorm die –nóg nadrukkelijker dan andere – de cliënt en zijn omgeving centraal stelt. Crisis wordt daarin niet gezien als iets wat ‘snel moet verdwijnen’ maar als startpunt voor verandering.

Tijd: 24 maart 16:00 – 17:00

Sprekers: 

De buurt in bloei

Caring communities: transformeren naar een sociale basis dichtbij. Waarin talenten centraal staan, iedereen mee mag doen en alles in beweging is. De buurt heeft het! De Eindhovense aanpak, voorbeelden uit de praktijk en gemeten impact.

Tijd: 24 maart 17:30 – 18:30

Sprekers: WIJEindhoven (Elske Janssen)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met WIJ Eindhoven via: www.wijeindhoven.nl

Autismepunt – Meedoen met autisme

 

In dit blok laten we je zien hoe je kan slagen als docent ondanks – of misschien wel juist door je talenten in te zetten. Autismepunt laat al vele jaren zien dat ze in het bedrijfsleven (ASML – NXP – Summa) van de regio Eindhoven mensen kan ondersteunen die aan het werk willen.

Tijd: 24 maart 19:00 -20:00

Sprekers:

STAGE D

24 maart 2021

Nederlandse GGZ & Phrenos

Samen over de brug

Samen Over de Brug is een netwerk van partijen (waaronder MIND, Valente, VNG, Dnggz, Phrenos en Herstel voor Iedereen) en wil de veelheid van initiatieven op het gebied van herstel zichtbaar maken, verbinden, en versterken. 

Opening GGZ Vriendelijke Gemeente

De opening zal worden verzorgd door Artie van Tuijn (oud bestuurder RIBW alliantie) in gesprek met Erik Dannenberg (Divosa) over wat een ‘Caring Community’ kan bijdragen aan psychische gezondheid. Wat er goed gaat en waar het knelt en hoe de bouwstenen uit het advies Beschermd wonen naar een beschermd thuis (2015) hierin een cruciale bijdrage leveren.

Tijd: 24 maart 12:00 – 13:00

Sprekers: Artie van Tuijn & Erik Dannenberg

Samen over de Brug: verbinding tussen zorg en wonen Sprekers 

In deze workshop zullen we een toelichting geven op de netwerksamenwerking “Samen over de brug”. Samen over de Brug is een domein overstijgend platform waar goede voorbeelden worden gedeeld om meer herstel en een inclusieve maatschappij dichterbij te brengen, voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is een vervolg op “Over de Brug” uit 2014.

In deze workshop geven we het platform aan een best practice van gemengd wonen “Samen wonen doe je zo! De Community Overhoeks” en wordt de link gelegd met de landelijke actieagenda wonen (landelijke netwerk). Louise Olij en Liesbeth van Gent gaan in gesprek met Christel Hoffman, Consulent gebiedsbeheer Ymere, Hishaam Eldewieh, begeleider HVO-Querido en een van de , bewoonsters van Overhoeks over het succes van deze manier van samen wonen. Praat en denk met ons mee over wat jouw ervaringen zijn met inclusief samen wonen.

Tijd: 24 maart 13:00 – 14:00

Sprekers: Louise Olij (HVO Querido en Valente), Liesbeth van Gent (Dnggz)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth van Gent (Nederlandse GGZ) via: lgent@denederlandseggz.nl

 

Samen over de Brug: Verbinding sociaal domein en ggz 

Hoe kunnen we meer herstel en maatschappelijke inclusie realiseren voor mensen met ernstige psychische aandoeningen? In deze workshop zullen we een toelichting geven op de netwerksamenwerking “Samen over de brug”, een vervolg op “Over de Brug” uit 2014, waarin wordt samen gewerkt aan deze vraag. En wij vragen u ook om mee te denken. Samen Over de Brug wil de veelheid van initiatieven op dit terrein zichtbaar maken, verbinden, en versterken. Zo kunnen we in gezamenlijkheid werken aan dezelfde missie en meer bereiken. In deze workshop zal een voorbeeld van een regionale netwerksamenwerking worden gedeeld op het gebied ggz en sociaal domein.

Tijd: 24 maart 15:00 – 16:00

Sprekers: Ico Kloppenberg, Chrisje Couwenbergh, B. van Putten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth van Gent (Nederlandse GGZ) via: lgent@denederlandseggz.nl

Volwaardig burgerschap & de rol die herstelcentra kunnen spelen in de verbinding tussen GGZ en gemeenten

We willen in deze workshop vanuit de beleving van mensen met een psychische kwetsbaarheid en ervaring met stigma praten over dilemma’s waar zij tegenaan lopen bij hun maatschappelijke integratie. En wat deze dilemma’s betekenen voor de inrichting van steun vanuit gemeente, ggz en herstelcentra. Wat herken jij hiervan in je werk en wat zou jij/wat zouden wij anders kunnen doen om deze mensen beter te helpen? Welke rol kunnen herstelcentra, gemeente en GGZ daarin spelen?

Tijd: 24 maart 17:00 – 18:00

Sprekers: Toon Walraven, Alie Weerman, Ton Verspoor, Bas van Oosterhout, Liesbeth van Gent, Margret Overdijk 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth van Gent (Nederlandse GGZ) via: lgent@denederlandseggz.nl

PHRENOS – Zelfhulp en begeleiding bij het vinden van werk: WRAP en IPS- 2 methoden die elkaar kunnen versterken

 

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is een methodiek om mensen met een (ernstige) psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaalde baan. Bij IPS wordt niemand van deelname uitgesloten (zero exclusion) en is de werkwens van de deelnemer het uitgangspunt. Een IPS-trajectbegeleider helpt met werk zoeken, vinden en behouden van werk (bv. door overleg met de werkgever als dat gewenst is).  

Wellness Recovery Action Plan (WRAP)  is een zelfhulpmethode om herstel van welbevinden te ondersteunen. WRAP wordt aangeboden door twee geschoolde WRAP Facilitators in doorgaans acht groepsbijeenkomsten van 2,5 uur. Met een focus op ‘wat doet mij goed?’ ontwikkelt de deelnemer een eigen WRAP. Op basis van een aantal sleutelbegrippen verzamelt hij/zij gereedschap dat ingezet kan worden op dagelijkse basis maar ook als het wat minder goed gaat, wat je dan zelf kan doen en/of welke hulp van wie nodig is. WRAP is niet gebonden aan diagnoses en kan door iedereen worden benut die meer grip wil hebben op het eigen welbevinden of om specifieke thema’s aan te pakken: werk, gezondheid, relaties, etc.

In deze workshop worden beide methoden geïllustreerd en ook hoe ze elkaar kunnen versterken. Op basis van de ervaringen direct betrokkenen (uitvoerders en deelnemers) zullen we stilstaan hoe deze methodes in het Sociaal Domein (kunnen) worden ingezet en wat het mensen kan bieden in hun dagelijks leven.

Tijd: 24 maart 19:00 – 20:00

Sprekers: Josephine Tukker (Enik recovery college), Dienke Boertien (Phrenos), Erik de Kruijff (jobcoach Astare), Cris Bergmans (Phrenos)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth van Gent (Nederlandse GGZ) via: lgent@denederlandseggz.nl

STAGE E

24 maart 2021

GGZ Vriendelijke Gemeente

GGZ Vriendelijke Gemeente

 

De opening zal worden verzorgd door Artie van Tuijn (oud bestuurder RIBW alliantie) in gesprek met Erik Dannenberg (Divosa) over wat een ‘Caring Community’ kan bijdragen aan psychische gezondheid. Wat er goed gaat en waar het knelt en hoe de bouwstenen uit het advies Beschermd wonen naar een beschermd thuis (2015) hierin een cruciale bijdrage leveren.

Tijd: 24 maart 12:00 – 13:00

Sprekers: Artie van Tuijn & Erik Dannenberg

Leergang Ontwikkel een GGZ Vriendelijke Gemeente

We maken het onze medemensen met psychische problematiek niet makkelijk om herstel en maatschappelijke deelname hand in hand te laten gaan. Want juist in die omgeving waar mensen werken aan herstel en het opbouwen van maatschappelijke deelname is het gebrek aan sociale structuren dagelijks merkbaar en confronterend. Wij willen helpen daar verandering in te brengen.
Vanuit onze én jouw eigen kracht.

Tijd: 24 maart 13:30 – 14:30

Sprekers: Goof van Westing

Een hulpkaart voor iedereen 

Tijd: 24 maart 15:00 – 16:00

Sprekers: Karin Hagoort 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Hagoort via: K.Hagoort@umcutrecht.nl 

Leefstijlpsychiatrie 

Leefstijl speelt een belangrijke rol in de slechtere gezondheidstoestand en verkorte levensverwachting van mensen met een psychiatrische aandoening vergeleken met de algemene bevolking. Een interactie aan verschillende factoren maakt het een uitdaging om hierin verandering te brengen. Leefstijlinterventies kunnen zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid verbeteren of achteruitgang hierin voorkomen, maar zijn nog lang niet altijd vast onderdeel van de behandeling/begeleiding. Hoe zit dat? Wat is de potentie en wat kunnen we hiermee doen?  Aan de hand van up-to-date kennis en praktijkvoorbeelden zullen we hier op ingaan.   

Tijd: 24 maart 17:00 – 18:00

Sprekers: Jeroen Deenik 

Yucel Methode

Yucel methode

“Zelf je leven positief beïnvloeden”
Zo draagt de Yucelmethode steentje bij in Nederland aan de nieuwe ggz, eigenregie, herstelgericht ondersteuning. Eigen kracht en regie zijn belangrijke uitgangspunten van de Yucelmethode. Ondersteuners leren op hun handen te zitten en kijken wat de hulpvrager kan. Het vraagt een andere houding. Yucelmethode diverse balken en soorten blokken zorgen vaak verdieping in het gesprek. Het gaat er uiteindelijk om dat een hulpvrager het geheel probeert te zien en zich niet alleen focust op zijn of haar kwetsbaarheid.

Tijd: 24 maart 18:30 – 19:30

Sprekers: Yucel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mehmet Yucel via: mehmet@yucelmethode.nl

STAGE F

24 maart 2021

Zorgbelang Brabant-Zeeland

Zorgbelang-Samen voor een inclusieve samenleving 

Opening GGZ Vriendelijke Gemeente

De opening zal worden verzorgd door Artie van Tuijn (oud bestuurder RIBW alliantie) in gesprek met Erik Dannenberg (Divosa) over wat een ‘Caring Community’ kan bijdragen aan psychische gezondheid. Wat er goed gaat en waar het knelt en hoe de bouwstenen uit het advies Beschermd wonen naar een beschermd thuis (2015) hierin een cruciale bijdrage leveren.

Tijd: 24 maart 12:00 – 13:00

Sprekers: Artie van Tuijn & Erik Dannenberg

Stigmatools met impact

Op een laagdrempelige en toegankelijke manier in gesprek over (zelf)stigma? Dat kan met behulp van StigmaTools. De inzet van StigmaTools heeft als doel meer openheid, bewustwording en begrip, zodat dit kan bijdragen aan herstel en sociale inclusie. In deze deelsessie maak je kennis met enkele tools, hoor je praktijkervaringen én ontvang je de top 10 succesfactoren voor impact. Zorgbelang Inclusief won met het project StigmaTools de PGO Impactprijs 2020. StigmaTools kwam tot stand in samenwerking met IxtaNoa, IrisZorg en Stichting De Bagagedrager.

 

Tijd: 24 maart 14:00 – 15:00

Sprekers: Ellen Spanjers (Zorgbelang Inclusief)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosaida Broeren (ZorgBelang) via: rbroeren@zorgbelang-brabant.nl

De meerwaarde van onafhankelijke clientondersteuning

Werken met informele onafhankelijke cliëntondersteuners, die ervaringsdeskundig zijn op het gebied van ggz,  geeft de mogelijkheid om goed aan te sluiten bij iemand met vragen op het psychische vlak. Hierbij is verbinding met formele onafhankelijke cliëntondersteuners uiteraard belangrijk. Om zo de juiste informatie/adviezen te geven of om cliënten direct bij te staan indien dat wenselijk of noodzakelijk is.

We zien de inzet van deze ervaringsdeskundigen als een stap naar meer GGZ vriendelijke gemeente, omdat er meer tijd is om echt het gesprek aan te gaan. Ook kan dit tot andere gesprekken leiden, dan een gesprek met een professional. Graag gaan we in deze deelsessie in gesprek met de deelnemers over de meerwaarde van informele (mogelijk ervaringsdeskundige) onafhankelijke cliëntondersteuners voor mensen met vragen over (ggz)zorg en voor hun familie/naasten.

Tijd: 24 maart 16:00 – 17:00

Sprekers: Gabie Conradie & Nelleke Maathuis 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosaida Broeren (ZorgBelang) via: rbroeren@zorgbelang-brabant.nl

GGZ Routekaart

In samenwerking met Zorgbelang ontwikkelde zorgverzekeraar CZ een routekaart / roadmap GGZ. Deze routekaart laat het belang zien van preventie, eigen regie en zelfmanagement.  De routekaart moet eraan bijdragen dat iedereen kan meedoen. Zodat ggz-instellingen een aanbod bieden wat aansluit op de zorggebruiker. 

 

Tijd: 24 maart 18:00 – 19:00

Sprekers: Hanneke Griffioen (Zorgbelang Brabant | Zeeland) en Tom Wassenaar (CZ) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosaida Broeren (ZorgBelang) via: rbroeren@zorgbelang-brabant.nl

Van wachttijd naar activiTIJD | Aanpak wachttijdbeleving in de GGZ

Een innovatief idee uit de Health Innovation School Brabant 2020. ‘Hoe kunnen we de wachttijd voor cliënten in de GGZ (24 – 60 jaar) optimaal gebruiken om minimaal de klachten te stabiliseren en zelfmanagement te stimuleren?’ Aan de hand van deze vraag is een groep, onder begeleiding van Karim el Barkaoui, tot een mooie oplossing gekomen om de wachttijdbeleving aan te pakken. In deze deelsessie hoor je meer over dit innovatieve idee en hoe het in praktijk gebracht zal worden.

 

Tijd: 24 maart 19:00 – 20:00

Sprekers: Karim el Baraoui, Eric Smets, Inge Hanssen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosaida Broeren (ZorgBelang) via: rbroeren@zorgbelang-brabant.nl