Deelnemers


Onderstaand een overzicht van alle deelnemers aan het festival Caring Community. U kunt de complete LineUp bekijken via de knop programma. Wilt u meer weten over de betreffende deelnemende partij? Kijk verder op deze pagina en neem eventueel contact op met de contactpersoon.


Check it out!

Caring Community 073 – de Bossche Parade

Een bossche parade voor psychische gezondheid voor inwoners van ‘s-Hertogenbosch en omgeving. De parade vindt plaats tijdens de week van de psychiatrie.

Gemeente Eindhoven

Eindhoven is een stad en gemeente in het zuiden van Nederland, en in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. Het is naar inwonertal al sinds 1961 de vijfde gemeente van Nederland.

Groninger Gemeenten

Groningen is een gemeente in de Nederlandse provincie Groningen, gecentreerd rond de stad Groningen. De gemeente had per 1 augustus 2020 231.112 inwoners. Naar inwoneraantal is de gemeente daarmee de zesde van Nederland en veruit de grootste van noordelijk Nederland.

Movisie

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.

de Nederlandse GGZ

We willen allen gezond en gelukkig zijn. Dat lukt niet altijd. Struikel je mentaal of raak je de greep op je leven kwijt, dan is de geestelijke gezondheidszorg er voor je.

 

Gemeente Tilburg

Tilburg is een stad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant en hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Tilburg. Op 1 januari 2020 had de stad 198.985 inwoners.

Kenniscentrum Phrenos

Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige en langdurige psychische aandoeningen te bevorderen.

Yucel methode

Yucel Methode

`ZELF JE LEVEN POSITIEF BEINVLOEDEN`
Zo draagt de Yucelmethode steentje bij in Nederland aan de nieuwe ggz, eigenregie, herstelgericht ondersteuning.
Eigen kracht en regie zijn belangrijke uitgangspunten van de Yucelmethode. Ondersteuners leren op hun handen te zitten en kijken wat de hulpvrager kan. Het vraagt een andere houding.
Yucelmethode diverse balken en soorten blokken zorgen vaak verdieping in het gesprek. Het gaat er uiteindelijk om dat een hulpvrager het geheel probeert te zien en zich niet alleen focust op zijn of haar kwetsnaarheid.

Labyrinth

Labyrinth in Perspectief

Lotgenotencontact is onze corebusiness. Op verschillende manieren bieden we familie van de mogelijkheid om in contact te komen met andere familie van, zodat zij steun hebben aan elkaar. Je leert het meest van iemand die in een soortgelijke situatie verkeert. Ervaringsdeskundige vrijwilligers hebben bij het lotgenotencontact een voortrekkersrol.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch, officieus Den Bosch genoemd, is de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant. Tevens is het de hoofdplaats van gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Zorgbelang Brabant | Zeeland

Zorgbelang Brabant | Zeeland staat voor een samenleving die mensgericht en inclusief is. Iedereen kan meedoen op een manier die past, hoe het leven ook loopt.

Valente

Valente

Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang

Gemeente Amsterdam

Amsterdam, de Nederlandse hoofdstad, staat bekend om het artistieke erfgoed, het uitgebreide grachtennetwerk en de smalle gevelhuizen, een erfenis uit de Gouden Eeuw. In het Museumkwartier bevinden zich het Van Gogh Museum, het Rijksmuseum met werken van Rembrandt en Vermeer, en het Stedelijk Museum met moderne kunst.

Ypsilon

Verenigt familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid

MIND

Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. MIND wil psychische problemen voorkomen, mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen en zorgen voor meer openheid en begrip. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Bij MIND kun je terecht voor informatie en advies van hulpverleners en lotgenoten.

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Wij zetten ons met hart en hoofd in voor alle mantelzorgers in Nederland.

GGZ Vriendelijke gemeente

Vanuit onze expertise willen wij de gemeenten helpen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het werken aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waar afwijking van het normale niet bestraft wordt met uitsluiting. Er schuilen mooie kansen voor een nieuwe vorm van samenleven, waarbij psychische kwetsbaarheid er mag zijn en waar mensen, naar vermogen, daadwerkelijk mee kunnen doen.

Universiteit van Amsterdam

De UvA is een moderne, onderzoeksintensieve universiteit met een lange en rijke geschiedenis.De Universiteit van Amsterdam is, qua aantal ingeschreven studenten, de grootste universiteit van Nederland en een van de twee universiteiten in Amsterdam.

Trimbos Instituut

Het Trimbos-instituut is het landelijk Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Het Trimbos-instituut is in 1996 ontstaan uit een fusie van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid en het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs.

Samen Sterk Zonder Stigma

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met onze ambassadeurs, supporters en alle betrokkenen werken we aan bewustwording van stigma en de impact ervan. We geven ze handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke  samenleving. We richten ons hierbij op voor op school, op het werk, in de media, in de wijk en binnen de ggz.